We zijn onderdeel van VINCI Energies. In Nederland werkt VINCI Energies vanuit teams onder de merken Actemium, Axians, Omexom én VINCI Facilities. Deze merken zijn breed gespecialiseerd. In industriële dienstverlening, ICT en automatisering, elektriciteit en netwerken én in het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties. Op deze expertisegebieden bieden ze advies, ontwerp, realisatie en onderhoud. Axians is dus het ICT merk van VINCI Energies, waarbij wij gebruik kunnen maken van de expertise van de andere merken van VINCI Energies.
De teams zitten dicht bij onze klanten. Ze zijn zeer autonoom. Daardoor kunnen ze snel en flexibel reageren op veranderingen en kansen in hun lokale markten. Ook kunnen ze tijdelijk of lang samenwerken voor grotere en complexe projecten of internationale klanten. Door de business unit structuur zijn we een robuuste organisatie: we kunnen een klap opvangen zonder dat onze continuïteit in gevaar komt. Ook in die zin zijn we een duurzame organisatie. Ook stelt het onze collega’s in staat om op lokaal niveau te innoveren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Visie op de Digitale Transformatie

Connectivity, Security, Collaboration, mobiele apps, business intelligence, cloud en nog veel meer. Op de groeiende vraag van particulieren, bedrijven en lokale overheden naar high-performance ICT infrastructuur en diensten moeten we een antwoord hebben als we een van de grootste uitdagingen van de samenleving aan willen gaan: de digitale transformatie.
De merken maken ons zichtbaar en herkenbaar in de markt. Elk merk is goed op bepaalde terreinen: onze expertisegebieden. Onze klanten en potentiële klanten weten precies welke specifieke expertise ze van onze merken kunnen verwachten. Maar ook binnen en tussen onze netwerkorganisaties zijn de merken belangrijk: ze scheppen verbondenheid tussen collega’s in het zelfde expertisegebied en stimuleren en vereenvoudigen nationale en internationale uitwisseling en samenwerking. Ook weten specialisten van verschillende merken elkaar makkelijker te vinden als een project om de inzet van diverse disciplines vraagt.
VINCI Energies vormt samen met VINCI Construction, VINCI Autoroutes, VINCI Airports en Eurovia de groep VINCI. We realiseren een kwart van de omzet van de groep.