In onze netwerkorganisatie werken we samen in wisselende samenstellingen die merken en teams overstijgen. Waarom? Om onze klanten altijd toegevoegde waarde te kunnen bieden. Daarom handelen we vanuit een gemeenschappelijk waardenstelsel: de VINCI Energies way of life. Dan weten we wat we aan elkaar hebben, voorkomen we misverstanden en boeken we individueel en samen de beste resultaten. Het bepaalt ons gedrag, geeft overtuiging en kracht, versterkt loyaliteit en geeft richting.
Empowerment

Empowerment

Mensen ruimte bieden voor vrijheid en initiatief, zodat elke medewerker en team het meeste uit zich zelf kan halen. Het is geen onafhankelijkheid, maar meer dan een simpele bevoegdheid.

Transparantie & Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van alle relaties en gaat boven controle. Vertrouwen is een voorwaarde voor goede werkrelaties. Openheid is nodig voor vertrouwen; zonder transparantie kan ons netwerk niet functioneren.
Transparantie & Vertrouwen
Solidariteit

Solidariteit

Actief bijdragen aan gemeenschappelijke doelen. Samenwerken is enorm belangrijk binnen je teams, ons netwerk en onze organisatie. Het belang van het totaal staat voorop. Het gaat om teamgeest: je gunt je collega succes en gedeeld succes is dubbel succes.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen voor je daden, richting je collega’s, klanten en de projecten. Alleen of met anderen werken, doelen stellen en hier vorm en inhoud aan geven. De ruimte krijgen én nemen om activiteiten te ontwikkelen en waarde te bieden.
Verantwoordelijkheid
Ondernemerschap

Ondernemerschap

Iedere medewerker is in staat om mogelijkheden te zien en te beïnvloeden, initiatief te nemen, het maximale uit zich zelf te halen, kansen te zien, risico’s in te schatten én succes te boeken.